سالروز مارتین لوتر کینگ، رهبر فقید جنبش مدنی آمریکا

این روزها
سالروز مارتین لوتر کینگ، رهبر فقید جنبش مدنی آمریکا
دی ۲۹, ۱۳۹۹

تلاش‌های مارتین لوتر کینگ، اگرچه برابری کامل نژادی را در آمریکا متحقق نساخت، اما جهان ما را پر عدالت تر کرد.

ثبت نام در خبرنامه