سالروز شهادت ۹ شهروند بهائی در تبریز

خبرنگار
سالروز شهادت ۹ شهروند بهائی در تبریز
مرداد ۸, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم فیروزه فیروزی – استردوانت سی و نه سال پیش در چنین روزی دکتر پرویز فیروزی و هشت شهروند بهائی دیگر در شهر تبریز به خاطر باور به آیین بهائی تیرباران شدند.

ثبت نام در خبرنامه