سازمان گزارشگران بدون مرز

Program Picture
سازمان گزارشگران بدون مرز
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

سازمان گزارشگران بدون مرز سازمانی غیرانتفاعی و بین‌المللی که با هدف دفاع از آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران و روزنامه‌ نگاران تاسیس شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه