سازمان گزارشگران بدون مرز

سازمان گزارشگران بدون مرز
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۷

سازمان گزارشگران بدون مرز سازمانی غیرانتفاعی و بین‌المللی که با هدف دفاع از آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران و روزنامه‌ نگاران تاسیس شد.

ثبت نام در خبرنامه