سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی – بخش ۱
آبان ۲۰, ۱۳۹۴

اندیشه تاسیس موسساتی که فراتر از مرزها عمل کنند چه زمانی و چگونه شکل گرفت؟ چگونه جامعه و ملل به ناکامی کشیده شدند؟ چرا بسیاری هیچ امیدی به سازمان‌های فعلی ندارند؟ در بازتاب این هفته، شاهرخ کوهستانی میزبان دکتر پیمان رئوفی و دکتر کامبیز خادم خواهد بود.

ثبت نام در خبرنامه