سازمان ملل متحد – بخش ۲

معماران صلح
سازمان ملل متحد – بخش ۲
مهر ۲۶, ۱۳۹۴

فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمان پس از جنگ سرد. ساختار سازمان ملل متحد. معرفی ارگان‌های این سازمان.

ثبت نام در خبرنامه