سازمان غیرانتفاعی «یک دایره گسترده‌تر»

سازمان غیرانتفاعی «یک دایره گسترده‌تر»
بهمن ۴, ۱۳۹۸

مارک برگل موسس سازمان غیرانتفاعی «یک دایره گسترده تر» محل زندگی خانواده های محروم را به طور رایگان مبله می‌کند و لوازم منزل مورد نیاز آنها را فراهم می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه