Program Picture

سارا کاظمی

شهریور ۱۴, ۱۳۹۸

سارا کاظمی، طراح مد و موسس “World Orphanage Foundation” است و هدفش ساختن جهانی بهتر برای کودکان بی‌سرپرست در تمام دنیاست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه