Program Picture
سادگی
تیر ۲۶, ۱۳۹۹

سادگی اصل ارزشمندی است که همیشه در درون طفل وجود دارد و خانواده و مربیان باید سعی در حفظ و پرورش آن در کودکان داشته باشند. در این قسمت کودک با مفهوم شکرگزاری و ساده زیستن آشنا می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه