ساختن یک تصمیم مشترک

ساختن یک تصمیم مشترک
مرداد ۱۱, ۱۴۰۰

مهسا‌: من که اگه دختر داشته باشم، بهش آزادی می‌دم. نیلوفر: خیلی خوبه، اما نمی‌ترسی از این همه گرگ که تو جامعه هست؟ مهسا: اگرم این جور باشه، راه زندگی کردن در میون گرگا رو بهش یاد می‌دم. صهبا: به نظر من که اگه واقعا هم جامعه پر از گرگ باشه، به جای قایم شدن گرگ رو باید ادب کرد.

ثبت نام در خبرنامه