ساختن فردایی بهتر از امروز

ساختن فردایی بهتر از امروز
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

همبستگی و آرامش بیشتر لازمه این روزهای قرنطینه است، حفظ روحیه، فاصله از شتاب در زندگی و پرداختن به اصل زندگی، تبدیل وخامت امر ناشی از ویروس کرونا به فرصتی برای رشد، ایمان و اعتقاد به انسان آرامش می‌دهد، تکنیک روانشناسی برای ساختن خاطرات خوب در ذهن و شرطی کردن ذهن، نکات پزشکی و بهداشتی در خصوص ورزش کردن در قرنطینه، ویروس کرونا جدی‌ترین چالش تاریخی بشر است، ویروس کرونا به ما نشان داد که این کاخ بلند تمدن بشری غیر قابل اعتماد و شکننده است، اختلافات طبقاتی می‌تواند پیامدهای بدی را برای نسل بشر رقم بزند، باید کاری کنیم که فردایی بهتر از امروز برای دنیا رقم بخورد.

ثبت نام در خبرنامه