آیا ادیان عوامل بیگانه‌اند؟ – بخش ۱

Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

آیا ادیان عوامل بیگانه‌اند؟ – بخش ۱
۱۶ دی ۱۳۹۶

گفتگوی آرمان و مادرش درباره اینکه چرا می‌گویند آئین بهائی ساخته روس و انگلیسند و حال هم بهائیان عامل آمریکا و اسرائیلند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه