Program Picture

زیر گذر زمان

معرفی نوروزانه

۲۳ فروردین ۱۳۹۷

نوروزانه.

مجموعه‌ «زیر گذر زمان» درددلی است خودمانی از آنچه گذشته و می‌گذرد؛ پرداختی است بی‌پیرایه به چه‌ها، چرایی‌ها و چطورها؛ و خواهشی است به سوی زیبایی‌های زندگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه