زک ویگل و بازی‌های کامپیوتری برای کودکان بیمار

Program Picture
زک ویگل و بازی‌های کامپیوتری برای کودکان بیمار
۱۶ فروردین ۱۳۹۸

زک ویگل که در دوران نوجوانی عاشق بازی‌های کامپیوتری بود، با بهره گیری از میزهای بازی قابل حمل و نقل، بازی‌های کامپیوتری را برای کودکان بیمار به بیمارستان‌ها می‌برد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه