زنگوله بستن به گردن گربه

قصه‌ها
زنگوله بستن به گردن گربه
خرداد ۱۶, ۱۴۰۰

روزی موش‌ها جمعیِتی بسیار مهم آراستند و موضوع انعقاد آن مجمع صلح با گربه بود. پس از مذاکرات طولانی و پرحرارت بالاخره تصمیم بر آن گرفتند که …

ثبت نام در خبرنامه