زندگی‌ات چطور می‌گذرد؟

زندگی‌ات چطور می‌گذرد؟
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹

تا به حال این سوال را از شما پرسیده‌اند؟ زندگی‌ات چطور می‌گذرد؟ آیا به آن پاسخ داده‌اید؟ یا ترجیح داده‌اید سکوت کنید؟ یا ماهرانه موضوع صحبت را عوض کرده‌اید؟ آیا از زنانی که با آن‌ها نسبت نزدیک دارید این سوال را پرسیده‌اید؟ به راستی آنان زندگی‌شان چگونه می گذرد؟

ثبت نام در خبرنامه