زنان و حصول فرهنگ مدارا

زنان و حصول فرهنگ مدارا
آبان ۲۵, ۱۳۹۷

به گفته معاون اول رئیس جمهور، حصول فرهنگ مدارا به‌ جز با کمک گرفتن از زنان امکان‌ پذیر نیست و هرگونه تغییر الگوی اخلاقی جز با تکیه بر زنان میسر نمی‌شود.

ثبت نام در خبرنامه