Program Picture

زنان در تکاپو

هدی محمودی

۲۷ خرداد ۱۳۹۵

هدی محمودی، استاد دانشگاه و متصدی ”کرسی صلح جهانی بهائی“ در دانشگاه مریلند است. تلاش او، تحقیق برای یافتن راه حل‌هایی در جهت برقراری صلح جهانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه