Program Picture

زنان در تکاپو

مهناز افلاطونی/جاوید

۰۳ مرداد ۱۳۹۸

مهناز جاوید، استاد دانشگاه و بنیان گذار “Mona Foundation” است. تلاش او ایجاد امکانات تحصیلی برای زنان و دختران محروم در سرتاسر جهان است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه