Program Picture

زنان در تکاپو

مهر منصوری

۱۶ خرداد ۱۳۹۸

مهر منصوری، کارگردان تئاتر کودکان است و این هنر را در جهت برخورد با تبعیض نژادی به کار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه