Program Picture

زنان در تکاپو

فیث هولمز

۱۰ تیر ۱۳۹۵

فیث هولمز، بنیان گذار سازمان ”Oneness“ است و بر علیه نژادپرستی فعالیت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه