زمینه‌های یگانگی در جامعه متکثّر ایران – بخش ۱

زمینه‌های یگانگی در جامعه متکثّر ایران – بخش ۱
دی ۱۸, ۱۳۹۶

بخش اوّل سخنرانی با عنوان “زمینه‌های یگانگی در جامعه متکثّر ایران” که در بیست و هفتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۷ میلادی و در شهر شیکاگو – آمریکا توسط دکتر حسین قاضیان ارائه گردید.

ثبت نام در خبرنامه