زخم‌هایی که مرهم شدند

Program Picture
زخم‌هایی که مرهم شدند
۱۹ دی ۱۴۰۱

جامعه بهائی ایران سال‌هاست که با آنچه امروز بر اکثریّت ایرانیان شریف روا داشته می‌شود آشنا است و در حقیقت آن را زندگی می‌کند.

متن کامل این مقاله در وبسایت

news letter image

ثبت نام در خبرنامه