زبان مادری
بهمن ۲۱, ۱۴۰۰

در این قسمت با مهرداد امنابی، مهندس الکترونیک، همسفر می‌شیم و درباره تجربه شخصیش به عنوان یک ترک آذری در ایران می‌شنویم. مهرداد با ما از اهمیت حفظ و یادگیری زبان مادری به عنوان یک میراث انسانی صحبت می‌کنه.

ثبت نام در خبرنامه