ارزشش را داشت – آیا خدایی وجود دارد؟

Program Picture

زبان قصه‌ها

ارزشش را داشت – آیا خدایی وجود دارد؟
۱۷ بهمن ۱۳۹۷

– در جنگ جهانی اول یکی از سربازا از توی سنگرش میبینه که دوستش درست وسط میدان جنگ تیر خورده. سرباز با اینکه خطر مرگ رو جلوی چشماش می‌دید تصمیم میگیره که به کمک دوستش بره …

– آرایشگری بود که به وجود خدا عقیده نداشت. یه روز یکی از مشتریاش بعد از اینکه اصلاح سرش تموم میشه نکته جالبی رو مطرح میکنه …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه