زبانی وحدت‌بخش برای غلبه بر تفاوت‌ها

زبانی وحدت‌بخش برای غلبه بر تفاوت‌ها
فروردین ۸, ۱۳۹۹

دفتر جامعه جهانی بهائی در بروکسل در یکی از میزگرد‌های اخیر پارلمان اروپا، به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه موسسات و فعالین جامعه مدنی می‌توانند زبانی را توسعه دهند که در عین احترام به تنوع، به پرورش هویت مشترک پردازد.

ثبت نام در خبرنامه