Program Picture

ریشه‌ها

غزاله

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

غزاله عشق به خدمات اجتماعی دارد و به بیان انگیزه‌ها و محدودیت‌هایی که باورهایش به عنوان یک بهائی در ایران داشته، می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه