Program Picture

ریشه‌های نژادپرستی

اسفند ۱۰, ۱۴۰۰

در این قسمت با خانم سها دردشتی، روانشناس و مشاور خانواده، همسفر میشیم و از تجربیات خودشون در مواجه با پدیده نژادپرستی به عنوان یک مهاجر می‌شنویم. سها برامون از علل و ریشه‌های این معضل اجتماعی میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه