رویکرد بهائیان نسبت به مسائل اجتماعی
تیر ۳۱, ۱۴۰۰

گفته شده: بهائیان نسبت به مسائل اجتماعی پیرامون خود بی‌تفاوت و منفعل عمل می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه