رویارویی کودکان با فقدان والدین

رویارویی کودکان با فقدان والدین
بهمن ۲۳, ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم یاسمن نفیسی پارسی، مشاور و کارشناس مسایل خانواده.
از دست دادن یکی از والدین برای کودکان اغلب ضربه‌ای است ناگوار و جبران‌ناپذیر، اما آیا آنها می‌توانند با مشورت و یادگیری، استقامتی سازنده را جایگزین یاس و اندوه خود کنند.

ثبت نام در خبرنامه