رویارویی با سختی‌ها – بخش دوم

Program Picture
رویارویی با سختی‌ها – بخش دوم
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم فرزانه ثابتان، مشاور خانواده و تحلیلگر مسائل روانشناسی

فرار از سختی‌های زندگی امکان ناپذیر است، پس چگونه می‌بایست با آن‌ها روبرو شد و از آن‌ها آموخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه