روش آموزشی مونتسوری – بخش ۱

اتاق مشاوره
روش آموزشی مونتسوری – بخش ۱
بهمن ۲۰, ۱۳۹۹

در این قسمت پدر و مادری از خانم روحی وحید می‌پرسند که آیا روش مونتسوری برای کودکان مناسب است؟

ثبت نام در خبرنامه