روشنفکری – بخش ۲

روشنفکری – بخش ۲
خرداد ۱, ۱۳۹۵

در این برنامه، علاوه بر ادامه‌ بحث در مورد روشنفکری، استاد بهرام فرید به همراه رامان شکیب، به موضوع روشنفکری در ایران می‌پردازند.

ثبت نام در خبرنامه