روشل ریپلی و کمک به بومیان آمریکایی

روشل ریپلی و کمک به بومیان آمریکایی
فروردین ۲۳, ۱۳۹۸

روشل ریپلی که اجدادش از بومیان آمریکایی بودند، برای کمک به افراد قبیله و تسهیل زندگی آنها از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند.

ثبت نام در خبرنامه