روز پزشک و یادآوری اخلاقیات پزشکی

روز پزشک و یادآوری اخلاقیات پزشکی
شهریور ۹, ۱۳۹۷

اخلاق پزشکی، مجموعه‌‌ای از ارزش‌ها که بر روابط پزشک و بیمار حاکم است. در این تعریف، کمک به بیمار همواره الویت نخست یک پزشکه، کمکی که به دور از هر گونه قضاوت، و یا تبعیضی است.

ثبت نام در خبرنامه