روز ملی سینما

Program Picture
روز ملی سینما
شهریور ۲۲, ۱۳۹۸

روز ۱۲ سپتامبر مصادف بود با روز ملی سینما در ایران، پس کافه هنر امروز رو با یادی از این روز ملی آغاز می‌کنیم. آیا در مورد تاریخچه روز ملی سینما در ایران چیزی می‌دانید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه