روز ملی سینما ایران

روز ملی سینما ایران
شهریور ۲۲, ۱۳۹۷

در نقطه‌ سرخط این هفته، ۲۱ شهریور، روز ملی سینما ایران را گرامی خواهیم داشت و به این مناسبت، به یادداشتی خواهیم پرداخت با عنوان «قطاری به نام سینما ایران».

ثبت نام در خبرنامه