روز سوم: بزرگ‌ترین وسیله سعادت

روز سوم: بزرگ‌ترین وسیله سعادت
اسفند ۹, ۱۳۹۹

پارسا: این که فرمودن محبت تو ذات انسانه، نیاز انسانه، روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاء هست، یعنی محبت رابطه‌ای هست که همه چیزای دنیا با هم دارن، همون جاذبه‌ای که همه اشیای عالم رو از الکترون و اتم گرفته تا سیارات و ستاره‌ها، از کوچیک تا بزرگ ساخته.

ثبت نام در خبرنامه