روز سوم: بزرگ‌ترین وسیله سعادت

Program Picture

روزهایی برای عشق و بخشش

روز سوم: بزرگ‌ترین وسیله سعادت
۰۹ اسفند ۱۳۹۹

پارسا: این که فرمودن محبت تو ذات انسانه، نیاز انسانه، روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاء هست، یعنی محبت رابطه‌ای هست که همه چیزای دنیا با هم دارن، همون جاذبه‌ای که همه اشیای عالم رو از الکترون و اتم گرفته تا سیارات و ستاره‌ها، از کوچیک تا بزرگ ساخته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه