روز دوم: محبت ذرات عالم را در کنار هم نگه داشته

Program Picture

روزهایی برای عشق و بخشش

روز دوم: محبت ذرات عالم را در کنار هم نگه داشته
۰۸ اسفند ۱۳۹۹

پارسا: خوب حقایق اشیاء ضرورتا یه روابطی با هم دارن. لادن: روابطی که ناشی از ذات و حقیقت‌شونه، یعنی روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاء ستاره: پس این که محبت روابط ضروریه منبعث از حقایق اشیاست، یعنی این رابطه ضروری، محبته؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه