روز جهانی کتاب کودک

Program Picture
روز جهانی کتاب کودک
فروردین ۱۵, ۱۳۹۹

دوم آپریل، زاد روز هانس کریستین اندرسن بود. نویسنده، شاعر، نمایشنامه نویس دانمارکی که شاعر ملی دانمارک و پدر افسانه‌های نوست. نویسنده‌ای که زاد روزش به عنوان روز جهانی کتاب کودک نام‌گذاری شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه