روز جهانی مهارت های جوانان

خبرنگار
روز جهانی مهارت های جوانان
تیر ۲۵, ۱۳۹۹

گفتگو با: آقای شمیم موحد، موسیقی دان، آهنگساز و استاد موسیقی تم امسال سازمان ملل برای روز جهانی مهارت های جوانان، تاکید مجددی است به اهمیت یادگیری مهارت های فنی و حرفه ای جوانان در سراسر جهان.

ثبت نام در خبرنامه