روز جهانی مطبوعات و اولین روزنامه‌ها در ایران

روز جهانی مطبوعات و اولین روزنامه‌ها در ایران
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸

در سال ۱۹۹۳ میلادی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد موسوم به یونسکو روز سوم ماه می به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری شد، حال که صحبت از مطبوعات شد، شاید بد نباشه که نگاهی داشته باشیم به اولین روزنامه‌ها در ایران.

ثبت نام در خبرنامه