روز جهانی مشارکت زنان و دختران در علوم

Program Picture
روز جهانی مشارکت زنان و دختران در علوم
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷

گرامیداشت این روز یادآور این نکته است که علم و برابری جنسیتی از پایه‌های مهم توسعه پایدار در جوامع انسانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه