روز جهانی مدارا
آبان ۲۶, ۱۳۹۹

مدارا نه به معنای تحمل و کوتاه آمدن، بلکه به معنای یک ضرورت غیر قابل انکار برای برقراری صلح و پیشرفت اجتماعی.

ثبت نام در خبرنامه