روز جهانی علیه کار کودکان

روز جهانی علیه کار کودکان
خرداد ۲۲, ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر پیمان رئوفی، روانشانس کودک و فعال حقوق کودکان و نوجوانان.
آمار سازمان ملل از ۱۵۰ میلیون کودک کار در جهان حکایت می‌کند. آمار کودکان کار در ایران تا هفت میلیون تخمین زده شده است. بسیاری از کودکان کار قربانیان برده داری، روسپی‌گری و فروش اعضای بدن هستند و یا به بزه‌کاری سوق داده می‌شوند!

ثبت نام در خبرنامه