روز جهانی صلح – بخش ۱

Program Picture
روز جهانی صلح – بخش ۱
شهریور ۳۱, ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه