روز جهانی صلح – بخش ۲

روز جهانی صلح – بخش ۲
مهر ۷, ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه – بخش 2.

ثبت نام در خبرنامه