روز جهانی زنان و دختران در علم

Program Picture
روز جهانی زنان و دختران در علم
بهمن ۲۰, ۱۳۹۶

روز جهانی زنان و دختران در علم، فرصتی است مناسب برای پشتیبانی از حضور زنان و دختران در عرصه‌های علمی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه