روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

Program Picture
روز جهانی حذف خشونت علیه زنان
آذر ۴, ۱۳۹۵

این هفته در نقطه سر خط، به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان، به یادداشتی می‌پردازیم با عنوان «کشتار تدریجی هویت زنان»؛ یادداشتی که به مسئله خشونت علیه زنان، از زاویه­‌های متفاوت نگاه می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه