روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

روز جهانی حذف خشونت علیه زنان
آذر ۴, ۱۳۹۵

این هفته در نقطه سر خط، به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان، به یادداشتی می‌پردازیم با عنوان «کشتار تدریجی هویت زنان»؛ یادداشتی که به مسئله خشونت علیه زنان، از زاویه­‌های متفاوت نگاه می‌کنه.

ثبت نام در خبرنامه