روز جهانی تنوع زیستی

Program Picture
روز جهانی تنوع زیستی
۰۶ دی ۱۳۹۸

این طور گفته شده که در سال ۱۹۹۳ میلادی برای اولین بار ۲۹ دسامبر با هدف افزایش آگاهی از مسایل مربوط به تنوع زیستی توسط سازمان ملل متحد به عنوان روز جهان تنوع زیستی انتخاب شد، اما بعدها در سال ۲۰۰۰ میلادی، این روز به ۲۲ می تغییر پیدا کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه