روز جهانی تنوع زیستی

روز جهانی تنوع زیستی
دی ۶, ۱۳۹۸

این طور گفته شده که در سال ۱۹۹۳ میلادی برای اولین بار ۲۹ دسامبر با هدف افزایش آگاهی از مسایل مربوط به تنوع زیستی توسط سازمان ملل متحد به عنوان روز جهان تنوع زیستی انتخاب شد، اما بعدها در سال ۲۰۰۰ میلادی، این روز به ۲۲ می تغییر پیدا کرد.

ثبت نام در خبرنامه